Pu pu! Historia e 23-vjeçares: Kisha lidhje hyjnore me burrin e hallës


Ariela Dema 23 vjeçe, nga Tirana është bërë pjesë e emisionit “Historia ime” në Tv Klan, për të rrë fyer his torinë e saj të veçante dhe njëkohësisht frym ëzuese për të gjithë. Që kur ka qenë e vogël, ishte shumë e li dhur me hallën dhe me bashkëshortin e saj.

Ata nuk patën fatin të kishin fë mijë, ndonëse tentuan shumë herë. Një ditë, bashkëshorti i hallës sheh në ëndërr të ëmën që kishte ndë rruar je të dhe i thoshte se ishte e kotë të tentonin, pasi sipas fjalëve të së ndj erës f ëmija i vetëm i tyre ishte Ariela.

Kur Ariela filloi klasën e parë, me dëshirë të plotë vendosi të je tojë me hallën dhe burrin e saj dhe pse me prindërit dhe vëllain e saj kishte një j etesë shumë të mirë.

Ariela ka qenë shumë e li dhur me xhaxhain e saj veçanërisht, kështu e ka thi rrur gjithmonë burrin e hallës, të cilin e ka dashur dhe konsideruar përtej babait.

Ariela Dema: Unë studioj dhe punoj, kam filluar punë këtë vit. Jam në master vitin e fundit për Gjuhë dhe Letërsi. Jam dhe e martuar së fundmi që do të thotë kam tre misione shumë të rëndë sishme në jetë.

Mirela Milori: Le të fillojmë dhe të na rrëf esh hist orinë tënde.

Ariela Dema: Hist oria ime është një model frym ëzimi për shk ak edhe të personit që unë e kam quajtur personazhi më kuptimplotë në librin e jetës sime. Unë vij nga një familje e thjeshtë Tiranase, jam vajzë e vetme, kam vetëm një vëlla dhe gjithmonë njerëzit kur dëgjojnë që jam vajzë e vetme e kanë akoma më të vës htirë të kuptojnë se si një vajzë e vetme, në një familje të thjeshtë zhven doset dhe jeton me hallën dhe bashkëshortin e saj.

Për prindërit e mi unë kam qenë dhe do vazhdoj të jem dritë syri, megjithatë unë kam qenë edhe për familjen e cila u bë familja ime e dytë. Halla dhe xhaxhi im, kështu i kam quajtur gjithmonë, nuk patën fatin që të kishin një fë mijë. Unë jam shumë e lumtur kur gjithmonë ata janë shprehur se janë bekuar me mua dhe unë u kam dhënë atë përmbushjen shpirt ërore që i ka munguar.

Kur kam qenë 3-4 vjeç, sigurisht me hallën pjesë e familjes do kesh një lloj afrimiteti, por unë kisha një li dhje shumë të veçantë me bashkëshortin e saj, një li dhje që sot e kësaj dite unë e quaj hyjnore dhe mendoj që gjërat janë të paracaktuara e të parashkruara të ndodhin në një farë mënyre. Isha shumë e lidhur me të dhe kishim një marr ëdhënie shumë të ngushtë. Gjithmonë hidh esha pas tij sa herë që ai vinte tek ne dhe herë pas here shkoja dhe rrija tek halla me ditë të tëra e me muaj të tërë dhe rikth ehesha sërish tek familja ime.

Mirela Milori: Ti i ke thir rur gjithë jetën xhaxhi.

Ariana Dema: Po dhe shumë njerëz më kanë pyetur. Unë ka pasur një periudhë kur kam qenë e vogël i thë rrisja hallës mami dhe xhaxhit babi, mirëpo ata nuk më lejuan. Kur isha e vogël nuk e kuptova pse e bënë këtë zgjedhje, por duke u rritur arrita ta kuptoja. Unë jam e vetëdijshme kush janë prindërit e mi biologjik dhe unë me ta ruaj një marr ëdhënie shumë të afërt dhe ndoshta për të mos më kr ijuaj mua një lloj konfuzioni dhe për t’i bërë gjërat sa më të natyrshme më lanë që t’i thë rrisja halla dhe xhaxhi.

Në moshën 6-vjeçare fillova të jet oja me hallën dhe xhaxhin. E mbaj mend që gjyshi im më drejtoi një pyetje dhe më tha tani do fillosh rrugëtim të ri, do hysh në shkollë, j eta ka kërk esa të reja, e ke nda rë mendjen ku do rrish? Domethënë çdo gjë është lënë në dorën time dhe unë i them po do rri me hallën dhe me xhaxhin shumë e lumtur dhe u zhve ndosa të j etoj me ta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *