E rë ndë! Aksi dent në minierën e Bulqizës, humb je tën një minator


Një ngjarje e rën dë është shënuar pasditen e

sotme në një nga galeritë pr ivate në minierën e Bulqizës.

Sipas policisë lokale të Bulqizës aksi denti ka ndodhur në Zonën

e Parë ku 40 vjeçari i cili punonte si zja rrmëtar

ka hum bur je tën si p asoje e shp ërthimit të l ëndës pl asëse.

Policia ka nisur hetimet.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *