E reja tregon historinë e vajzës shqiptare që ka ‘ngecur ‘ i pro situtë në Arabi: Ka humbur kontaktet me familjen


Në studion e emisionit ‘Me Zemër të Hapur’ të gazetares Evis Ahmeti u trajtua skan dali i rën dë i rek utimit të vajzave shqiptare si esk orta në Dubai nga agjencitë shqiptare.

Një nga vajzat që kishte aplikuar për këtë punë pa e ditur të vërtetën pas sk emës së agje nsive deklaroi se edhe pse kishte një diplomë të shkollës së lartë u jo sh nga paga që ofrohej për punë si kamar iere apo hos tess.

Vajza e cila ishte kuro rëzuar edhe Miss në një kompeticion në Turqi tregoi se vajzave u kërkohej të kishin trupa të gjatë, pa tatuazhe e pa defor mime apo she nja dal luese.

E reja tha se dys himet e para lin dën pasi ishte ajo që iu premtua ishte një shi fër shumë e lartë

Ajo foli po ashtu për një vajzë të tretë e cila ndoqi të njëjtën rru gë rekr utimi dhe tani ka hum bur çdo kontakt me familjarët pasi është nisur drejt Arabisë Saudite për të punuar si kam eriere.

Vajza tha se pas komunikimit me vajzën që u nis drejt Arabisë tregonte se ishte tme rruar pasi kishte mbet ur në një rreth vicioz nga i cili nuk e dinte nëse do të dilte.

Sipas saj vajza që ka “nge cur” ka pr obleme me dokument acionin pasi që të larg ohet duhet të bashkë punojë me agjensinë që e dërgoi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *