E shkreta! “Mund të humbja vajzën”, Floriana Garo, zbulon historinë e frikshme të jetës së saj


Floriana Garo, një nga figurat më të njohura të ekranit, fillimisht si moderatore dhe tashmë si pjesë e PD, ka qenë së fundmi e ftuar në emisionin ‘Glamour Zone’.

Floriana ka rrëfyer për herë të parë, një nga histo ritë më të fri kshme të jetës së saj, e cila ka ndodhur gjatë shtatë zanisë me vajzën.

Ester Bylyku: Kur ka qenë hera e fundit që ke der dhur l ot gëzimi?

Floriana Garo: Kur kam lindur fëmijët, sepse me djalin ka shkuar më mirë, por me vajzën kam patur më shumë pr obleme. Kam menduar për një moment që edhe mund ta hum bja. Dhe jo çdo gjë merret për të mirëqenë. Prandaj kur ajo lindi, kam qa rë.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *