Gjynah të shkretit! Iu sekuestrua pasuria me vlerë 3.5 milionë euro burrit nga Elbasani


Ky që shikoni në foton e mëposhtme është 46-vjecari Albert Topuzit, të cilit iu se kuestrua 3.5 milionë pasuri, që dyshohet se u përfitua nga tr afiku i dro gës dhe shfr ytëzimi i prost itucionit.

Në sekue stro janë vënë një ndërtesë 3-katëshe, një ndërtesë 2-katëshe, 3 apartamente, disa automjete, 4 sipërfaqe ndërtimi dhe një biznes për prodhimin e betonit.

Të gjitha këto pasuri i përkisnin 46-vjeçarit, i arr estuar në Itali për “shfr ytëzim pros titucioni”.

Dyshohet se pasuritë ai i kishte vënë nëpërmjet aktivitetit kri minal dhe ndaj tij është ngritur aku za e pas trimit të parave.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *