Nëna i BRA KTlSl femijet e saj kur ishin foshnjë, por historia e tyre TR0 NDlTl botën (VIDEO)


Të dy djemtë kishin jetët më të zakonshme. Ata shkuan në shkollë, u diplomuan në universitet, dhe krijuan familjet e tyre.

Ata të dy jetuan jetët e tyre të ndara, madje as që dyshonin se kishin një vëlla binjak dhe askush nuk do ta kishte dëgjuar këtë hi stori dhe djemtë ndoshta do të kishin nd ërruar jetë pa mësuar të vërtetën nëse nuk do të ishte për një in c ident që ktheu botën e tyre p ërmbys.

Një ditë kur Lucille Lewis, nëna bir ësuese e njërit prej binjakëve, ishte në gj ykatë duke marrë disa dokumente, dëgjoi ak si dentalisht një bisedë mjaft të çuditshme mes dy punonjësve. Ata po depozitonin dokumentet dhe po flisnin për një rast.

Lucille dëgjoi një emër të njohur dhe megjithëse iu desh pak kohë, ajo u kujtua se ishte emri i nënës biologjike të djalit të saj.

Ajo gjithashtu dëgjoi se djali tjetër ishte gjallë dhe ajo që e befasoi më shumë ishte se quhej Jim, njësoj si djali i saj!

Duke bashkuar të gjitha faktet, ajo kuptoi se edhe binjaku tjetër ka mbij etuar dhe është birësuar nga një familje tjetër.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *