Ekrem Rexhepi rri het nga të b urgosurit, policia merr vendimin e forte


Ekrem Rexhepi, 26-vjeçar i arre stuar për … e 11-vjeçares në Kosovë është dhu nuar nga të bur gosurit e tjerë. Sipas mediave lokale, 26-vjeçari është sul muar nga të bur gosurit në qendrën e parabu rgimit në Prishtinë.

Duke qenë se jeta e tij është e rre zikuar, mbrëmjen e kaluar atij i është ndërruar qendra e parabur gimit.

Avokati i tij, Fitim Limani ka deklraruar se shtetasi Ekrem Rexhepi është transferuar në Bu rgun e Sigurisë së Lartë në Dyz të Podujevës pasi është sul muar nga të burg osurit në Prishtinë.

Gjendja e tij s’është e mirë, mbrëmë kam marrë informatë prej gjykatës që ai ndodhet në bu rgun e Sigurisë së Lartë,

është transferuar nga Prishtina pasi ka qenë i su lmuar nga të bur gosurit e tjerë. Transferimi ka ndodh meqenëse

i është rre zikuar edhe jeta, për shkak të su lmeve që ka pasur nga të burg osurit e tjerë, ia kanë ndërru pra qendrën e parabu rgimit.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *